Vaikuttaminen on kestävyys- ja joukkuelaji

Lainsäädäntö sekä eritasoiset ohjeet ja normit heijastuvat monin tavoin yritysten kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin, hyvässä ja pahassa. Sääntely-ympäristö ei kuitenkaan ole muuttumaton, vaan sen kehittymiseen voidaan vaikuttaa toimivilla yhteiskuntasuhteilla ja vaikuttavalla viestinnällä. Edunvalvontataitojen hallitseminen onkin organisaatiolle arvokasta pääomaa, samalla tavalla kuin osaava henkilöstö tai vaikkapa huippuunsa viritetyt tuotantoprosessit.

Toimiva edunvalvonta rakentuu kolmen pääelementin eli kattavan verkoston, hyvän prosessiymmärryksen ja taitavan viestinnän ympärille. Näistä jälkimmäisen rooli on viime vuosina kasvanut, vaikka se ei edelleenkään toimi yksin, ilman verkostoja ja vaikuttamisen prosessien todellista ymmärrystä.

Kattava verkosto on kaiken perusta

Luottamuksellinen suhdeverkosto on vaikuttamistyössä a ja o. Se tarkoittaa henkilökohtaisia kontakteja, joiden rakentaminen ja ylläpito on jatkuvaa työtä. Verkoston on hyvä koostua monipuolisesti eri sidosryhmien edustajista, kuten poliitikoista, virkamiehistä, järjestöjen, elinkeinoelämän ja median edustajista sekä muista mielipidevaikuttajista. Tämä vaatii ennen kaikkea aikaa ja ns. jalkatyötä, sillä kattavan verkoston rakentaminen ei onnistu hetkessä, eikä pysy yllä tai kehity ilman sen jatkuvaa huoltamista.

Prosessit haltuun – kuka, mitä, milloin?

Vaikuttamisen prosessiosaaminen puolestaan tarkoittaa lainsäädännön valmistelu- ja päätöksentekoprosessin ymmärrystä. Miten ja missä asiaa valmistellaan, kuka tai mikä taho siitä vastaa, milloin mikäkin toimija on avainasemassa ja mikä on kenenkin todellinen rooli prosessissa? Jos hallitsee menettelytavat ja tuntee niihin keskeisesti liittyvät henkilöt ja näiden ajattelutavan, pystyy ajoittamaan vaikuttamistoimensa oikein ja argumentoimaan osuvasti.

Viestinnällä vauhtia vaikuttamiseen

Jos organisaatiosta löytyy näiden kahden keskeisen elementin lisäksi vielä viestintäosaamista, on vaikuttamisen työkalupakki erinomaisesti varusteltu. Vaikuttamista voidaan nimittäin vauhdittaa taitavalla monikanavaisella viestinnällä. Median ja sosiaalisen median kautta tehtävä vaikuttamistyö on oikein käytettynä tehokas tapa julkisen mielipiteen muokkaamiselle tai asian nostamiselle politiikan asialistan keskiöön.

Loppusilaus pelisilmällä ja sitkeydellä

Vaikuttamistyössä onnistumisen ennuste on erinomainen, jos näiden työkalujen lisäksi omaa vielä politiikan lukutaitoa sekä sitkeyttä viedä viestiään pitkäjänteisesti eteenpäin. Vaikuttamisen kvartaali kun on monesti vaalikauden mittainen, mikä vaatii kärsivällisyyttä, toistoja ja pitkää pinnaa. Toki oikean hetken tullen asiat voivat edetä nopeastikin, minkä vuoksi pitää olla hereillä ja valmiina toimimaan, jos tähdet yllättäen asettuvat oman asian kannalta oikeaan asentoon.

Pääsääntöisesti tähtäin kannattaa kuitenkin olla riittävän pitkällä, sillä pikavoittoja on tarjolla erittäin harvoin. Vaikuttaminen kun on ennen kaikkea kestävyys- ja joukkuelaji.

 

Eeva Kalli, toimitusjohtaja, Miltton Networks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *