Työntekijän tärkein resurssi on oma työkyky

Moni työntekijä ja yrittäjä pohtii varmasti usein omaa työnkuvaansa ja osaamistaan; mitä koulutuksia kävisin seuraavaksi, vastaako oma osaaminen työnkuvaa ja miten voisin löytää unelmieni työpaikan. Moni haluaa oppia lisää, edetä urallaan ja saada parempaa palkkaa. Vaatimukset työpaikoilla kasvavat jatkuvasti, työelämän muutos tuo paineita henkiselle jaksamiselle ja oma hyvinvointi saattaa unohtua työuran edetessä. Yksi vaatimus kuitenkin koskee meitä kaikkia työelämässä mukana olevia ja se on oma työkyky. Tärkein yksittäinen tekijä työhyvinvoinnista puhuttaessa on yksilön työkyky – kyky suoriutua päivittäisestä työstä ja sen tuomasta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta.

Mikäli haluat huolehtia omasta kilpailukyvystäsi tulevaisuuden työmarkkinoilla, on sinun muistettava huolehtia myös omasta työkyvystäsi. Monesti syytämme työnantajaa siitä, että työnantaja ei panosta tarpeeksi työhyvinvointiin. Entäpä sinä itse, panostatko sinä omaan työhyvinvointiisi? Paras lopputulos tulee siitä, että työnantaja huolehtii omalta osaltaan työntekijöiden jaksamisesta ja työntekijät itse huolehtivat omasta kunnostaan, sekä kehon että mielen hyvinvoinnista.

Miten siis huolehtia omasta työkyvystä, fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisesta? Tärkeintä on löytää balanssi työlle, liikunnalle ja levolle. Mikäli työ on fyysisesti erittäin kuormittavaa, on muistettava huoltaa kehoa kevyellä liikunnalla ja riittävällä palautumisella. Istumatyöntekijälle taas on tärkeää huolehtia siitä, että aktivoi itsensä säännöllisesti liikkumaan ja hikoilemaan. Omalle kuntotasolle sopiva liikunta auttaa hallitsemaan stressiä ja nollaa ajatukset työpäivän jälkeen sekä ehkäisee hartia- ja selkäkipuja. Kun liikut säännöllisesti, pidät huolta siitä, että sydän jaksaa pumpata verta kehoon ja keuhkot toimittavat happea lihaksille. Vastaavasti runsas ylipaino, liikkumattomuus ja epäterveelliset ruokailutottumukset nakertavat vähitellen ihmisen työkykyä ja heikentävät työssäjaksamista.

Oman terveyden edistäminen ja sitä kautta työkyvyn ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä. Terveelliset ruokailutottumukset, eli aamupala, lounas, päivällinen ja pari välipalaa, pitävät verensokerin tasaisena ja pään rattaat raksuttamassa. Kolme tai neljä säännöllistä liikuntatuokiota omaan viikkoosi huolehtivat siitä, että fyysinen kuntosi jaksaa vastata työpäivän kuormitukseen. Ystävien ja perheen kanssa omasta ajasta nauttiminen ja riittävä uni ja lepo palauttavat työstä. Kun teet päivittäin pieniä valintoja edistämään omaa terveyttäsi, niin noista pienistä valinnoista koostuu vahva työkyky, jonka avulla pärjäät työelämän haasteissa.

– Pauliina Nordberg

Hyvinvointivalmentaja, personal trainer

Wellbeat Oy